GGD

GGD

De GGD brengt jaarlijks een bezoek aan JessiKidz om te kijken of wij ons houden aan de Wet Kinderopvang.

Er wordt o.a. gekeken naar de volgende punten:
Of JessiKidz veilig en gezond is voor kinderen
Hoe JessiKidz ingericht is
Hoeveel beroepskrachten er zijn
Hoe groot de groep kinderen is
Wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
Of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
Hoe er omgegaan wordt met (evt. klachten van) ouders.

Ook wordt de informatie aan en de inspraak van ouders in het onderzoek meegenomen.
Inspectiebezoeken zijn meestal onaangekondigd, maar kunnen ook aangekondigd plaatsvinden.

Rapportages

De GGD schrijft een rapportage over de inspectie van JessiKidz.
Hier kunt u de inspectierapporten lezen.

1e inspectierapport BSO (17 februari 2017)
1e inspectierapport KDV (17 februari 2017)
1e inspectierapport BSO (17 februari 2017)
2e inspectierapport KDV (9 mei 2017)
2e inspectierapport BSO (9 mei 2017)
3e Inspectierapport BSO (Juni 2019)
3e Inspectierapport KDV (Juni 2019)
De rapporten zijn ook in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Pedagogisch beleid

Bekijk pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Protocollen

Bekijk hier de protocollen

Protocol Kindermishandeling
Protocol Mentorschap
Veiligheids-en-gezondheidsbeleid

Bel ons 06 15145185