Home

Welkom bij kindercentrum JessiKidz!

Uw kind met een goed gevoel naar de opvang brengen is het meest belangrijke voor u. Dat beseffen wij ons maar al te goed.
De leidsters van JessiKidz doen er alles aan om uw kind liefdevol op te vangen, te verzorgen en begeleiden.

De KDV-groep
(0 t/m 4 jaar)

Lees meer

De BSO-groep
(4 t/m 12jaar)

Lees meer

Wie zijn wij?

JessiKidz is een professionele zelfstandige kindercentrum in de Zuiderzeewijk, Lelystad. Wij zijn 1 april 2017 van start gegaan en hebben in totaal 25 kindplaatsen tot onze beschikking (16 KDV en 9 BSO), waarvan er op dit moment 21 bezet zijn. Daar zijn wij heel trots op! Onze BSO-groep zit momenteel vol. Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. OP het KDV hebben wij nog 4 plekken. Ons team bestaat uit 3 vaste leidsters. Wij bieden zowel dagopvang (0 tot 4 jaar) als buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar), verdeeld over 2 (stam)groepen: De KDV-groep is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en de BSO-groep is van 4 t/m 12 jaar.

Wat willen wij?

JessiKidz heeft een duidelijke visie op het omgaan met kinderen. Onze visie is gebaseerd op de drie bekende R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. Wij hebben daar nog een vierde R aan toegevoegd, namelijk: Respect.

JessiKidz heeft de volgende doelstellingen, die overeenkomen met de Wet Kinderopvang:
Kinderen emotionele en lichamelijke veiligheid bieden.
Kinderen de gelegenheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Kinderen de gelegenheid bieden tot ontwikkelen van sociale competenties.
Kinderen de kans bieden om zich de normen & waarden en de ‘cultuur’ eigen te maken.

Bel ons 06 15145185